با ما تماس بگیرید +86-633-8811598
به ما ایمیل بزنید ella@goodgymfitness.com

Kettlebell یک وسیله آموزشی بسیار خوب است

2021-11-19

صحبت از کوچکترین ابزار تمرینی در تناسب اندام، من معتقدم کهکتل بلزقطعاً همان چیزی است که بسیاری از مردم به آن فکر می کنند، اما کتل بل چه نوع اثر آموزشی به ما می دهد؟
از طریق تمرین کتل بل، بارزترین افزایش قدرت عضلانی از ناحیه قدرت مرکزی، با میانگین نرخ رشد حتی 70٪ حاصل می شود. در عین حال، توانایی تعادل پویا نیز تا حد زیادی افزایش یافته است.

به طور کلی، در مقایسه با گروه کنترل، توانایی‌های گروه آزمایش در همه جنبه‌ها از جمله حداکثر جذب اکسیژن، چمباتمه زدن، گرفتن، تعادل پویا و قدرت عضلانی مرکزی به طور قابل توجهی بهبود یافته است.
کتل بلتمرین می تواند قدرت عضلانی را افزایش دهد، اما در عین حال مزایای دیگری نیز به دست خواهید آورد. به طور کلی، تمرینات استقامتی به تنهایی نمی تواند به طور موثری تناسب اندام هوازی یا قدرت عضلانی مرکزی را بهبود بخشد، مگر اینکه به طور خاص روی تمرینات قدرتی عضلات مرکزی تمرکز کنید.
اما در تمرین کتل بل می توانید همزمان از طریق این تمرین قدرت عضلانی، آمادگی هوازی و قدرت عضلات مرکزی را افزایش دهید. از نقطه نظر شدت، ما تقریباً می توانیم کتل بل را بین تمرین چرخه مقاومتی و تمرین دویدن پویا ثابت تعریف کنیم.

با قدرت عضلانی خوب، افراد می توانند به طور موثر سطح جامع تری از قدرت عضلانی ایجاد کنند و خطر آسیب دیدگی مانند کمردرد را کاهش دهند.
افرادی که به طور منظم اجرا می کنندکتل بلیا تمرین های مشابه می تواند خطر افتادن را تا حد زیادی کاهش دهد. این اصل برای ورزشکاران نیز یکسان است. هر چه توانایی تعادل پویا بهتر باشد، برای اعمال مهارت های ورزشی عالی مساعدتر است.

در مجموع،کتل بلیک آموزش بسیار سنتی با سابقه طولانی است. این می تواند به طور جامع و تا حد زیادی آمادگی جسمانی را بهبود بخشد و توانایی جامع را افزایش دهد. قدرت انفجاری ذاتی و قابلیت های حرکت سیستمی آن را به یک ابزار آموزشی بسیار جامع و موثر تبدیل کرده است.

در صورت داشتن شرایط پیشنهاد می شود حتما از این ابزار استفاده کنید، شاید بتواند نتایج آموزشی بسیار خوبی را برای شما به ارمغان آورد.

We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy